Bénye-Káva Általános Iskola


PedagógusainkNÉV BEOSZTÁSA MIT TANÍT
Dancs Ferenc Tanító, alsós munkaközösségvezető informatika, napközis nevelő
Dudás Gabriella Tanár, gyógytestnevelő testnevelés
Czibere Zsuzsanna Tanító napközis nevelő, fejlesztő pedagógus
Füzesi Gabriella Tanító, osztályfőnök tanító
Hangyás Gyöngyi Igazgatóhelyettes, tanító, osztályfőnök, tanító
Hován Zsuzsánna Tanító Tanító, napközis nevelő
Jurus Judit Tanár, osztályfőnök angol, napközis nevelő
Kaltenecker Tünde Tanító, osztályfőnök Tanító
Klenovszki Ilona Tanár matematika
Koncz Gábor Igazgató, tanár kémia, biológia
Kovács Attila Tanár, osztályfőnök, Gyermekvédelmi-és ifjúságvédelmi felelős történelem, természetismeret, honismeret, napközis nevelő
Plattnerné Fekete Andrea Tanár, osztályfőnök magyar
Sipos István Tanár földrajz, etika, napközis nevelő
Szabó Ágnes Tanító, osztályfőnök Tanító, fizika, magyar
Szabó Ildikó Tanító Tanító, napközis nevelő
Tóthné Kollárovics Melinda Tanár, felsős munkaközösségvezető ének, napközis nevelő
Valent Zoltánné Tanító, osztályfőnök tanító